Δ.Σ.


Διοικητικό Συμβούλιο Π.Α.Σ. ΛΑΜΙΑ 1964 


Πρόεδρος: Παπαϊωάννου Πανουργιάς
Αντιπρόεδρος: Ζαγκανάς Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: Τσικνής Θεοδόσιος
Ταμίας: Νίκλας Χρήστος
Μέλος: Καραχάλιος Αθανάσιος
Μέλος: Μοδιάτης Γεώργιος
Μέλος: Ξάνθης Αναστάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.