Δ.Σ.


Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 


Πρόεδρος: Ποντίκας Γεώργιος

 
 Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 

Πρόεδρος: Μοδιάτης Γεώργιος
Α΄ Αντιπρόεδρος: Πουλόπουλος Δημήτριος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Τσιλαλής Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας: Φώσκολος Παναγιώτης
Ταμίας: Παπαδής Αθανάσιος
Μέλος:Γιαννακάκης Ηρακλής
Μέλος: Τσούκαλος Ευθύμιος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.