Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

ευχαριστήριο δελτίο τύπου Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Σ   Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ   Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
  ΛΑΜΙΑ
1964


Λαμία, 25 Μαρτίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
       
  Ο Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Σύλλογος ΛΑΜΙΑ 1964, ευχαριστεί τον εκτελούντα χρέη Διοικητή ΚΕΥΠ, Αντισυνταγματάρχη κ.Γιωτόπουλο και το Διοικητή Τάγματος, Ταγματάρχη κ.Αθάνατο, για τις διευκολύνσεις στους στρατευμένους ποδοσφαιριστές μας.  
         
                                                                                                                                    Για το Δ.Σ.
Το γραφείο τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.