Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Μπορούμε;

Από σήμερα στο FORZA ΛAMIA ξεκινάει μια συλλογή υπογραφών στήριξης στο ενδεχόμενο να χρηματοδοτείται ο Α.Σ. "Λαμία" από τους φιλάθλους του. Όσοι θα υπογράψετε στην σχετική λίστα δηλώνετε την πρόθεσή σας να καταβάλετε μια μηνιαία συνδρομή στο ποσό των 10 ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες λειτουργίας του Α.Σ. "Λαμία". Τα θέματα που αφορούν την σύσταση φορέα είσπραξης και διαχείρισης των χρημάτων καθώς και η μορφή διοίκησης του συλλόγου θα ρυθμιστούν είτε στην γενική συνέλευση του Α.Σ. "Λαμία" τις αμέσως επόμενες ημέρες είτε σε συνάντηση όσων στηρίξουν την πρόταση που θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό σημείο πριν το τέλος Ιουλίου. Η όποια περαιτέρω κίνηση θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση και τον αριθμό των προσώπων που θα υπογράψουν την ηλεκτρονική λίστα.

Διαβάστε τις αναρτήσεις "οι φίλαθλοι μπορούν να δώσουν τη λύση!" και "για σκεφτείτε το". Αν η γενική ιδέα σας βρίσκει σύμφωνους υπογράψτε στη λίστα στήριξης!

Μπoρείτε να υπογράψετε κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο εδώ ή στο εικονίδιο στη δεξιά sidebar.

1 σχόλιο:

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.