Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

ανακοινώθηκε η ποινή του Α.Σ. "Λαμία"

H πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Ο. με την 150/31-03-2011 απόφασή της, κηρύσσει το σωματείο ΑΣ ΛΑΜΙΑ υπαίτιο της μη τέλεσης των μεταξύ αυτού και των σωματείων ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ, και ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑ, στις 13 Μαρτίου 2011, 20 Μαρτίου 2011 και 27 Μαρτίου 2011, αντίστοιχα, ποδοσφαιρικών αγώνων για το πρωτάθλημα της Δ΄ Εθνικής Κατηγορίας. Επιβάλλει στο υπαίτιο σωματείο συνολική χρηματική ποινή δυο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ. Αφαιρεί από αυτό έξι (6) βαθμούς από την επομένη περίοδο. Κατακυρώνει τους τρείς παραπάνω ποδοσφαιρικούς αγώνες στις αντίπαλες της υπαίτιας αυτής ομάδας με τέρματα 3-0 και θεωρεί ότι η εν λόγω ποδοσφαιρική ομάδα, ΑΣ ΛΑΜΙΑ, αποχώρησε με την θέληση της από το πρωτάθλημα της Δ΄ Εθνικής Κατηγορίας 2010-2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.