Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

αναβάλεται η Γ.Σ.Α.Σ. Λαμία

Έτος Ίδρυσης 1964

1ο ΧΛΜ ΝΕΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ 35100 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ FΑΧ 22310 25595
e-mail: as-lamia@otenet.grΛαμία, 09 Απριλίου 2011


ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η προγραμματισμένη για την Δευτέρα 11 Απριλίου επαναληπτική γενική συνέλευση του Α.Σ. ΛΑΜΙΑ αναβάλεται. Η αναβολή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την παράδοση της διοίκησης του συλλόγου.

Η γενική συνέλευση θα συγκληθεί με νεώτερη ανακοίνωση που θα καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της.

Η γενική συνέλευση συγκαλείται κατόπιν αιτήματος 21 εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών του συλλόγου.


1 σχόλιο:

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.