Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

αναβολή γενικής συνέλευσηςΑ.Σ. Λαμία

Έτος Ίδρυσης 1964
Λαμία, 1 Ιουλίου 2011


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η προγραμματισμένη για την Δευτέρα 4 Ιουλίου γενική συνέλευση των μελών του Α.Σ. ΛΑΜΙΑ δεν θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να ολοκληρωθούν αναγκαίες διεργασίες για την ωφέλιμη διεξαγωγή της. Ο χρόνος και ο τόπος σύγκλησης της γενικής συνέλευσης θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.