Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Προσωρινή διοίκηση στον Α.Σ. ΛΑΜΙΑ

Aίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης κατατέθηκε σήμερα στο Πρωτοδικείο Λαμίας. Η προσωρινή διοίκηση αποτελείται από τους κ.κ. Βλάχο, Σιλεβίστα, Αλπόγλου, Γιανέλλο, Λέντα, Μαδούρα και Κούρτη. Η διοίκηση έλαβε προσωρινή εντολή μέχρι την εκδίκαση της αίτησης που ορίσθηκε για τις 5 Σεπτεμβρίου. Η προσωρινή διοίκηση θα διεκπεραιώσει διαδικαστικά ζητήματα του συλλόγου με βασικότερο την αποδέσμευση των ποδοσφαιριστών που ανήκουν στο έμψυχο δυναμικό του Α.Σ. ΛΑΜΙΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.