Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

παιδική ομάδα


Λαμία, 20 Σεπτεμβρίου 2011


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Α.Σ ΛΑΜΙΑ ανακοινώνει ότι συγκροτεί παιδική ομάδα και καλεί τα παιδιά της πόλης να ενταχθούν στο δυναμικό του. Οι εγγραφές γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στα γραφεία της ομάδας στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λαμίας και ώρες από 17:00 έως 19:00. Οι εγγραφές αφορούν παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 1997, 1998, 1999 και 2000. Στους νεαρούς ποδοσφαιριστές θα χορηγηθεί αθλητικό υλικό της ομάδας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6974905703 και 6946363903.


Για το Δ.Σ.

Ο Γ. Γραμματέας

Λαϊνας Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.