Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Τακτική Γενική Συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Α.Σ. ΛΑΜΙΑ. Κατά την γενική συνέλευση έγινε ενημέρωση των μελών επί των διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης και συζητήθηκε ο προϋπολογισμός των οικονομικών του συλλόγου έως το τέλος της θητείας της διοίκησης. Επίσης επικυρώθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού οι οποίες είχαν συζητηθεί σε παλαιότερες γενικές συνελεύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.