Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

την Τετάρτη με Καλαμάτα!Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Σ   Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ   Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
  ΛΑΜΙΑ
      1964

  
Λαμία, 27 Αυγούστου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
       
Κατόπιν επιθυμίας της φιλοξενούμενης ομάδας της Καλαμάτας ο προγραμματισμένος για την Πέμπτη 30 Αυγούστου φιλικός αγώνας με τον Π.Α.Σ. ΛΑΜΙΑ 1964, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Αυγούστου στο Δ.Α.Κ. Λαμίας, στις 18:00μ.μ.
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                    Για το Δ.Σ.
Η εκπρόσωπος Τύπου

Μαρία Παληαλέξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.