Τρίτη, 24 Ιουνίου 2008

Νέα Διοίκηση στον Α.Σ. Λαμία
Α.Σ. ΛΑΜΙΑ

Σήμερα Τρίτη 24/6/2008 και ώρα 12:30 μ.μ. τα νεοεκλεγέντα μέλη του Α.Σ. ΛΑΜΙΑ συγκροτήθηκαν σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σγαντζούρης Γεώργιος
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αράπης Νικόλαος
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φούντας Νικόλαος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μυλωνάς Νικόλαος
ΤΑΜΙΑΣ : Μπέτας Σεραφείμ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ : Αθανασόπουλος Γαβριήλ και Λούκας Δημοσθένης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ : Μητσόπουλος Ιωάννης
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ : Γιαννακόπουλος Ηλίας
ΜΕΛΗ : Ζούγρος Ευάγγελος και Πανουριάς Παναγιώτης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
Καραχάλιος Αθανάσιος
Καραγιάννης ιωάννης
Αντωνόπουλος Ευθύμιος
Μαμαλιός Νικόλαος
Γιαννακόπουλος Γεώργιος
Πάλλας Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.