Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

νέα αναβολή

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες οδήγησαν στην αναβολή της 23ης αγωνιστικής που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 11 Φεβρουαρίου. Παραμένει σε εκκρεμότητα η διεξαγωγή της 22ης αγωνιστικής η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.