Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Εκδρομή στη Λάρισα.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φιλάθλων "Α.Σ. Λαμία", διοργανώνει εκδρομή για τον αγώνα του Σαββάτου στη Λάρισα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συνδέσμου στην οδό Καραϊσκάκη 46 ή στο τηλ.: 2231050434

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.