Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

Μήνυμα επισκέπτη


"Προχωρείστε με πίστη και ελπίδα ότι η ομάδα μπορεί να παραμείνει στην κατηγορία"


από κ. Κ. Κατσίφα


Ο κ. Κατσίφας άφησε το παραπάνω μήνυμα στο Βιβλίο Επισκεπτών του Forza Λαμία. Η φράση του απηχεί στις καρδιές μας, στις καρδιές όλων όσων αγαπάμε αυτή την ομάδα!!! Λαμιάρα θα προχωρήσουμε με πίστη στην καρδιά και δεν θα σ΄αφήσουμε ΠΟΤΕ μόνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.