Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

αποχώρησε και τυπικά ο Α.Σ. ΛΑΜΙΑ

O A.Σ. "Λαμία" δεν αγωνίσθηκε για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική στο φετινό πρωτάθλημα. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων στο άρθρο 36 η ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί σε τρεις συνολικά αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή της και δεν μπορεί να επιστρέψει στο πρωτάθλημα. Ως μη κάθοδος θεωρείται κάθε περίπτωση που ένας αγώνας δεν τελείται από υπαιτιότητα μιας ομάδας.

Ο Α.Σ. "Λαμία" αποχώρησε και τυπικά από το πρωτάθλημα και το ενδιαφέρον εστιάζεται στην γενική συνέλευση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα οριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μιας κι απομένει να ξεπεραστούν κάποιες ελάχιστες τυπικές εκκρεμότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.