Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

προς αποφυγή παρεξηγήσεων...

Στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης αναγράφεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς εντάξει μέλη. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων θέλω να διευκρινήσω ότι είναι αυτονόητο ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα συγκεκριμένα μέλη. Πριν κάποιος σκεφτεί πονηρά και κακόβουλα, συμμετοχή στη γενική συνέλευση σημαίνει ποιοί έχουν δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων κι όχι ποιοί έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν τις εργασίες της συνέλευσης. Στην συνέλευση εκτός απ΄τα μέλη του συλλόγου μπορεί να έρθει κάθε ενδιαφερόμενος! Πρόεδρο και πρακτικογράφο της συνέλευσης θα εκλέξουν τα μέλη. Τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό θα τον εγκρίνουν τα μέλη. Προτάσεις και απόψεις σε θέματα του συλλόγου, τα μέλη του θα επιτρέψουν να διατυπώσουν και οι επιθυμούντες από τους παρευρισκόμενους όπως έχουν επιτρέψει και κατά το παρελθόν. Στην λήψη των αποφάσεων όμως δεν μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε κι αυτό είναι αυτονόητο.

Ας μην χρησιμοποιήσει κανείς ως δικαιολογία για την απουσία του απ΄την συνέλευση το ότι δεν είναι εγεγραμμένος ή ταμειακώς εντάξει. Όποιος θέλει ας έρθει να τακτοποιήσει την συνδρομή του ή ας κάνει αίτηση για εγγραφή στον σύλλογο. Ακόμα όμως κι αν δεν θέλει να το κάνει ας έρθει ως θεατής και να ζητήσει τον λόγο για να κάνει τις προτάσεις του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.