Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Γενική Συνέλευση Α.Σ. "Λαμία"

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Α.Σ. "Λαμία" η Γενική Συνέλευση. Το παρόν στην Γενική Συνέλευση έδωσε ικανοποιητικός αριθμός μελών, προέκυψε απαρτία και η διαδικασία προχώρησε κανονικά. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο οικονομικός απολογισμός της διοίκησης για το χρονικό διάστημα από την 21/7/2009 μέχρι την 23/12/2009, ο προϋπολογισμός για την υπόλοιπη περίοδο και η τροποποίηση του καταστατικού.

Τα έσοδα του Α.Σ. "Λαμία" από 21/7 μέχρι 23/12 ανέρχονται στο ποσό των 89.027 ευρώ και προέρχονται από τις χορηγίες της ALAPIS και της AVIN, από τα εισιτήρια διαρκείας, από τα εισιτήρια των αγώνων, από επιχορηγήσεις καθώς και από διάφορους άλλους χορηγούς. Τα έξοδα για το ίδιο χρονικό διάστημα είναι 72.299 ευρώ. Ο προϋπολογισμός για το υπόλοιπο της περιόδου περιλαμβάνει εκτιμώμενα έσοδα 27.000 ευρώ και εκτιμώμενα έξοδα 44.665 ευρώ.

Τα μέλη του Α.Σ. "Λαμία" ενέκριναν τις παρακάτω αλλαγές στο καταστατικό του συλλόγου:

1. H λειτουργία των τμημάτων υποδομής θα αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης του συλλόγου.
2. Το δικαίωμα εγγραφής στον σύλλογο ορίστηκε στα 5 ευρώ και στα 30 ευρώ η ετήσια συνδρομή των μελών.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από εννέα μέλη αντί των έντεκα που υπάρχουν σήμερα. Ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας δεν θα είναι κάποιος εκ των μελών του Δ.Σ.
4. Η θητεία του Δ.Σ. θα είναι διετής κι όχι ετήσια όπως ισχύει τώρα.
5. Ο πρϋπολογισμός θα υποβάλεται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση των Μελών κάθε έτος στο πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου.
6.Εγκρίθηκε η ίδρυση Λέσχης Φίλων του Α.Σ. "Λαμία".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.